Referencer

Dansk Akvakultur

Karl Iver Dahl-Madsen har været formand for Dansk Akvakultur, som er brancheforeningen for de danske skaldyrs- og fiskeopdrættere. Desuden deltager KIDM i foreningens Forsknings-, Udviklings- og Innovationsarbejde, og deltager i rådgivningen af foreningens medlemmer ved etablering af nye opdrætsanlæg.


DHI Vand • Miljø • Sundhed

Dahl-Madsen ApS arbejder som konsulent for DHI med at forretningsudvikle landbrugs- og akvakultursektoren, som er et af DHIs strategiske hovedområder.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.